VISTAFILM s.r.o
Filmová a televizní společnost
Družstevní 1378/7
140 00 Praha 4, Nusle

Provozovna:
Bezručova 1
787 01 Šumperk
+420 777 155 295

Aktuality

JAKO LETNÍ SNÍH

15.06.2020

PEREX

POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO

28.02.2018

maly
Dramatická cesta od strachu k odvaze.


JAN HUS - CESTA BEZ NÁVRATU

30.06.2015

Hus-maly2
Historické události na pozadí fiktivního příběhu


DAVID ZEISBERGER - APOŠTOL INDIÁNŮ

25.10.2014

David Zeisberger a jeho život mez indiány.
_malycPOD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ

11.03.2013

Polohraný historický dokument.
poutLSŠUMPERK

11.03.2013

Film o Šumperku...
sumlitSPOUTANÁ ŘEKA

08.03.2013

Přehrada Orlík a spol.
smallZPRÁVY AGENTA KIXE - seriál pro děti a mládež

27.06.2012

Přiletěl k nám z velké dálky. Agent Kix

maly obrČESKÝ RIXDORF 1737

26.06.2012

Víte, že Češi založili počátkem 18. stol. v Berlíně české město?
malyRix2TĚŽKÁ PRÁCE PRO ANDĚLA III.

12.01.2012

Už po třetí zachraňuje Anděl pana Nováka.

prace-------------------------------------------------------

ASTRONAUT JIM DUTTON

HRABĚ ZINZENDORF

STREET CHURCH

JAK ŠLO SLOVO NA CESTU

KONEC CVALÍKŮ V ČECHÁCH?

ČAS LOVCŮ

PROMĚNA WERNERA ODERA

Videoklip pro BBrothers

Rekapitulace - 2009-2011

Projekt ETICKÁ VÝCHOVA (2010)

EXIT316-MISE se řítí do finále!!!

DVD: NOC V OBOROHU

NOC V OBOROHU

EXIT historický

EXIT-MISE - dokončen 11tý díl!

GRAFIKA nového Exitu

Bible s Martinem Dejdarem

EXIT-MISE!! První dva díly jsou na světě!!

EXIT-MISE - první fotky z natáčení!!

EXIT-MISE SE ROZJÍŽDÍ!!!

Úvodní stránka

Společnost VISTAFILM s.r.o. byla založena v roce 2006. Její majitelé - manželé Iva a Lubomír Hlavsovi - mají však za sebou již 25 let úspěšné činnosti v oboru dokumentární a hrané televizní tvorby, a to i ve spolupráci s Českou televizí.

"JAKO LETNÍ SNÍH"
Nový film "Jako letní sníh" společnosti VISTAILM bude mít premiéru na podzim 2020. Přiblíží nám život českého učence Jana Amose Komenského. Nyní je výroba ve fázi přípravy. Pracuje se na scénáři, zajišťují se lokace a probíhá jednání s herci. Natáčení hraných scén bude probíhat od května do července 2020.
Více vám přiblíží následující rozhovor s režisérem filmu, který jsme přejali z tisku.

rejža

ROZHOVOR S REŽISÉREM FILMU

Česká televize už odvysílala ve volném cyklu „české protestantské historie“ celou řadů vašich polohraných historických dokumentů. Naposledy to byl v roce 2018 „Poslední útěk Jeronýma Pražského“ s Ondřejem Vetchým a Jitkou Čvančarovou v hlavních rolích. Nyní se údajně chystáte zakončit tuto sérii dokumentem o Janu Amosi Komenském. Proč zrovna o Komenském?
Tak především bude mít „učitel národů“ v příštím roce velké výročí. Uplyne 350 let od jeho úmrtí. Po delším zvažování jsme se rozhodli vyrobit dva filmy, i když by si Komenský zasloužil spíš seriál. Muž, kterého si občané našeho národa zvolili jako jednoho z největších Čechů, si totiž podle nás zaslouží jednak klasický dokumentární film, ale i film hraný, který by měl být samozřejmě více o emocích. Každý formát má svůj okruh diváků a my bychom rádi, aby se maximum lidí v česku dozvědělo víc o této mimořádné osobnosti. Sice nám tohle rozhodnutí výrazně navýší rozpočet, ale věříme, že potřebné peníze seženeme.

rodinka s kmotrem
první Komenského rodina s kmotrem Mikulášem Drabíkem (David Švehlík, Jenovéfa Boková a Vladimír Javorský)

V čem bude tedy základní rozdíl mezi oběma filmy?
V dokumentu „Jan Amos Komenský“ uslyšíme celou řadu českých komeniologů a také jednu švédskou bohemistku s českými kořeny. Film budou tedy provázet odborníci svým zasvěceným výkladem a také v něm uvidíte mnoho ilustračních dokumentárních záběrů natočených na různých místech Evropy - tedy záběry většiny míst, kde za svého života Komenský působil. Mimochodem, když si uvědomíme dnešní možnosti cestování, je až neuvěřitelné, kolik času musel tenkrát Komenský strávit na svém strastiplném putování Evropou. Druhý film „Jan Amos - jako letní sníh“ bude celovečerní dokudrama, a bude to kompletně hraný film. Zde nám nepůjde ani tak o odbornou stránku věci, ale spíše o představení Jan Amose jako člověka, který až neskutečně předběhl svou dobu, představit hloubku jeho myšlení a také nespornou genialitu, kterou prokázal v nejrůznějších vědních oborech.

mlady Komensky
mladý Jan Amos Komenský (David Švehlík)

Kde všude budete natáčet?
Hraný film pouze v Česku, nebo spíš na Moravě. Pro dokument budeme natáčet ilustrační záběry v Polsku, ve Švédsku, v Anglii nebo v Holandsku. Také se chystáme do Maďarska, protože tzv. „uherská epizoda“ měla pro Komenského docela zásadní význam. Právě tam se mu totiž velkolepě podařilo naplnit jeho velkou vizi o významu školního divadelního představení v rámci hesla „škola hrou“.  

ve škole
mladý učitel Komenský (David Švehlík)

Jak jste sám přiznal v některém rozhovoru, tak ve svém posledním filmu o Jeronýmu Pražském jste hodně fabuloval. Bude tomu tak i ve vašem novém filmu?
Mohu vás ubezpečit, že fabulace bude tentokrát mnohem méně (s úsměvem), protože o Komenském máme hodně materiálů. Avšak z hlediska filmového příběhu už teď vím, že něco si bude muset pan scenárista přimyslet. Mimochodem autorem scénáře je Martin Fahrner, který je zároveň i hlavním dramaturgem. Na přípravě s námi spolupracovala také Milena Štráfeldová, která napsala scénář k předešlým dvěma filmům o Husovi a Jeronýmovi pražském. 

Kralovna a premiér
švédská královna Kristýna a premiér Oxenstierna (Eliška Křenková a Jiří Klem)

Říkal jste, že v názvu hraného filmu se objeví věta „...jako letní sníh“, je to poněkud zvláštní …
Ano, je. Všichni se mě ptají, co ta věta znamená…? Jak víme, Jan Amos byl člověkem plným naděje. Ale zažíval věci, které bychom dnes jen těžko ustáli, a to nejen v osobním, ale i v profesním životě. Jeho doufání a sny o štěstí se často měnily ve zklamání a jednou dokonce napsal „Jako sníh v létě, tak se nám rozplynulo to naše štěstí…“ Ale stále šel kupředu a nevzdával to… Chtěl pomáhat lidem, miloval je. Nejen Moravany a Čechy, ale usiloval o změnu lidského myšlení celosvětově. Šlo mu například o globální řešení mírové otázky a říká se dokonce, že jeho plány silně připomínaly dnešní fungování OSN. Toužil, aby se sdílely vědecké informace napříč kontinenty, a to ku prospěchu celého lidstva. Jeho sny byly odvážné a mnozí jej často považovali za fantastu a naivního snílka. Řada jeho vizí se však uskutečnila, i když některé vlivem válečných událostí, vnitro-církevních sporů či prosté lidské omezenosti roztála právě tak, jako letní sníh…

Komensky Poniatowska
Komenský s Angelinou Zárubovou u lůžka mladičké prorokyně Kristýny Poniatowské (Klára Issová a Sabina Rojková)

Můžete prozradit dějovou zápletku?
Ve filmu uvidíme život českého génia z poněkud neobvyklého úhlu pohledu. Na základě posledních vědeckých výzkumů je dnes už celkem jisté, že Komenského portrétoval světoznámý holandský malíř Rembrandt. A právě z této skutečnosti vychází náš příběh, v němž k sobě hledají cestu dvě naprosto protichůdné osobnosti. Tou první je individualisticky založený bohém Rembrandt van Rijn, nevzdělaný, ale geniální malíř, který nikdy nevytáhl paty z Amsterodamu a tou druhou postavou je biskup Jednoty Bratrské, hluboce zbožný muž, filozof, světoběžník a jeden z největších učenců své doby, Jan Amos Komenský. Rembrandt považuje zpočátku Komenského jen za dalšího z řady celebrit a církevníků, které na zakázku maloval. Zaujme k němu tedy odmítavý postoj. Avšak během Komenského častých sezení při malování portrétu k sobě postupně nacházejí cestu a nakonec se z nich stanou přátelé. Jejich dialog tak provází většinu zásadních událostí Komenského mnohotvárného života.

souboj s nebem
zápas s nebem

Jakou měrou chcete ve filmu zohlednit Komenského víru?
Řeknu to takhle: Komenského hluboká víra v Boha byla jednozančně hnacím motorem jeho života. Když čtete jeho úžasná díla, z nichž některá jsou dnes už převyprávěna do moderního českého jazyka - např. Labyrint světa a ráj srdce - pochopíte, jak opravdové a zároveň i nadčasové je jeho vnímání křesťanské víry. Vynechat Komenského lásku a úctu k Bohu by v podstatě bylo stejné, jako zbavit jídlo soli… 

s Dorotkou
Komenský s druhou manželkou Dorotou Cyrillovou (Marika Šoposká)

Už se ví, kdo ve filmu bude hrát?
Dnes již mohu potvrdit, že nabídku na hlavní roli přijal skvělý herec David Švehlík. Ve filmu však uvidíme celou plejádu dalších výborných herců, např. Igora Bareše v roli malíře Rembrandta, Aloise Švehlíka v roli Komenského v kmetském věku, Vladimíra Javorského jako proroka Mikuláše Drabíka, Elišku Křenkovou v roli švédské královny Kristýny a dále Pavla Rímského, Luboše Veselého, Jenovéfu Bokovou, Milenu Steinmasslovou, Mariku Šoposkou, Kláru Issovou, Terezu Hofovou a mnoho dalších. 

Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se dílo zdaří.

Režiséra Lubomíra Hlavsy se ptal Pavel Larchmann

Magdalena 2
první Komenského manželka Magdaléna Vizovská (Jenovéfa Boková)

 

Dorotka
druhá Komenského manželka Dorota Cyrillová (Marika Šoposká)

Johanka
třetí Komenského manželka Jana Gajusová (Kristýna Janáčková)

Drabík
Komenského kontroverzní přítel Mikuláš Drabík (Vladimír Javorský)

mrtvoly ve studni
zabití ve studni


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondřej Vetchý v hlavní roli filmu "Poslední útěk Jeronýma Pražského"


Jeronym

 

Vladimír Javorský v hlavní roli filmu "Jan Hus - cesta bez návratu"

_Hus

 

Luboš Veselý v hlavní roli filmu "David Zeisberger - apoštol indiánů"

_David2

 

Záběr z polohraného dokumentu "Pod ochranou Žerotínů."

poutnici

 

Dokumentárním filmem "Spoutaná řeka" provází Kateřina Hrachovcová a Arnošt Goldflam.

chodby

 

Film "Šumperk" z roku 2009 si velmi čile žije vlastním životem na youtube.

Sumperk

 

Záběry ze seriálu "Zprávy agenta Kixe" pro děti zaměřeného na etiku.

pripojeniÚvodní stránka   |   Portfolio   |   Kontakt
Aktuality   |   Mapa stránek